Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-15/21/6 - Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego

Data publikacji: 23.11.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
31808,00 zł brutto
Zadanie 2 -
12212,62 zł brutto
Zadanie 3 -
2925,94 zł brutto
Zadanie 4 -
2187,00 zł brutto
Zadanie 5 -
130170,24 zł brutto
Zadanie 6 -
1080,00 zł brutto
Zadanie 7 -
710,64 zł brutto
Zadanie 8 -
21766,32 zł brutto
Zadanie 9 -
421,80 zł brutto
Zadanie 10 -
1041,98 zł brutto
Zadanie 11 -
53650,08 zł brutto
Zadanie 12 -
9730,80 zł brutto
Zadanie 13 -
12558,80 zł brutto
Zadanie 14 -
14833,80 zł brutto
Zadanie 15 -
2146,72 zł brutto
Zadanie 16 -
3328,80 zł brutto
Zadanie 17 -
14256,00 zł brutto
Zadanie 18 -
2268,00 zł brutto
Zadanie 19 -
1587,60 zł brutto
Zadanie 20 -
458,59 zł brutto
Zadanie 21 -
11178,00 zł brutto
Zadanie 22 -
1868,80 zł brutto
Zadanie 23 -
1907,76 zł brutto
Zadanie 24 -
37322,25 zł brutto
Zadanie 25 -
1620,00 zł brutto
Zadanie 26 -
3985,20 zł brutto
Zadanie 27 -
3369,60 zł brutto
Zadanie 28 -
648,00 zł brutto
Zadanie 29 -
18079,20 zł brutto
Zadanie 30 -
332442,00 zł brutto
Zadanie 31 -
14364,00 zł brutto
Zadanie 32 -
1110,02 zł brutto
Zadanie 33 -
95266,80 zł brutto
Zadanie 34 -
11940,80 zł brutto
Zadanie 35 -
6958,44 zł brutto
Zadanie 36 -
69895,80 zł brutto
Zadanie 37 -
5987,52 zł brutto
Zadanie 38 -
4417,00 zł brutto
Zadanie 39 -
1769,80 zł brutto
Zadanie 40 -
8539,60 zł brutto
Zadanie 41 -
43205,40 zł brutto
Zadanie 42 -
16864,72 zł brutto
Zadanie 43 -
27858,52 zł brutto
Zadanie 44 -
21384,00 zł brutto
Zadanie 45 -
153705,60 zł brutto
Zadanie 46 -
132,30 zł brutto
Zadanie 47 -
10206,00 zł brutto
Zadanie 48 -
64626,80 zł brutto
Zadanie 49 -
4734,80 zł brutto
Zadanie 50 -
98344,70 zł brutto
Zadanie 51 -
302,40 zł brutto
Zadanie 52 -
100709,57 zł brutto
Zadanie 53 -
15035,25 zł brutto
Zadanie 54 -
199,80 zł brutto
Zadanie 55 -
1080,00 zł brutto
Zadanie 56 -
2245,00 zł brutto
Zadanie 57 -
3946,32 zł brutto
Zadanie 58 -
9223,20 zł brutto
Zadanie 59 -
972,00 zł brutto
Zadanie 60 -
972,00 zł brutto
Zadanie 61 -
3777,84 zł brutto
Zadanie 62 -
20736,00 zł brutto
Zadanie 63 -
5006,88 zł brutto
Zadanie 64 -
35856,00 zł brutto
Zadanie 65 -
4001,40 zł brutto
Zadanie 66 -
12070,08 zł brutto
Zadanie 67 -
42791,84 zł brutto
Zadanie 68 -
5160,24 zł brutto
Zadanie 69 -
2227,50 zł brutto
Zadanie 70 -
14161,80 zł brutto
Zadanie 71 -
8039,52 zł brutto
Zadanie 72 -
5256,36 zł brutto
Zadanie 73 -
264,60 zł brutto
Zadanie 74 -
7560,00 zł brutto
Zadanie 75 -
8197,20 zł brutto
Zadanie 76 -
3322,62 zł brutto
Zadanie 77 -
76388,00 zł brutto
Zadanie 78 -
39120,70 zł brutto
Zadanie 79 -
997,27 zł brutto
Zadanie 80 -
8748,00 zł brutto
Zadanie 81 -
21006,00 zł brutto
Zadanie 82 -
5340,60 zł brutto
Zadanie 83 -
8100,00 zł brutto
Zadanie 84 -
27540,00 zł brutto
Zadanie 85 -
486,00 zł brutto
Zadanie 86 -
52778,30 zł brutto
Zadanie 87 -
6078,24 zł brutto
Zadanie 88 -
5589,60 zł brutto
Zadanie 89 -
12074,40 zł brutto
Zadanie 90 -
1406,16 zł brutto
Zadanie 91 -
920,16 zł brutto
Zadanie 92 -
256510,80 zł brutto
Zadanie 93 -
35526,99 zł brutto
Zadanie 94 -
2721,60 zł brutto
Zadanie 95 -
648,00 zł brutto
Zadanie 96 -
3207,60 zł brutto
Zadanie 97 -
7362,68 zł brutto
Zadanie 98 -
31237,08 zł brutto
Zadanie 99 -
14364,00 zł brutto
Zadanie 100 -
143532,00 zł brutto
Zadanie 101 -
55305,00 zł brutto
Zadanie 102 -
1130,88 zł brutto
Zadanie 103 -
29246,40 zł brutto
Zadanie 104 -
831,60 zł brutto
Zadanie 105 -
25763,40 zł brutto
Zadanie 106 -
2520,72 zł brutto
Zadanie 107 -
39528,00 zł brutto
Zadanie 108 -
3920,40 zł brutto
Zadanie 109 -
14294,10 zł brutto
Zadanie 110 -
11917,80 zł brutto
Zadanie 111 -
1860,84 zł brutto
Zadanie 112 -
47572,94 zł brutto
Zadanie 113 -
90,50 zł brutto
Zadanie 114 -
1330,56 zł brutto
Zadanie 115 -
114,05 zł brutto
Zadanie 116 -
1581,72 zł brutto
Zadanie 117 -
4212,00 zł brutto
Zadanie 118 -
16400,01 zł brutto
Zadanie 119 -
19994,00 zł brutto
Zadanie 120 -
17656,50 zł brutto
Zadanie 121 -
1749,60 zł brutto
Zadanie 122 -
747,14 zł brutto
Zadanie 123 -
1382,40 zł brutto
Zadanie 124 -
10044,00 zł brutto
Zadanie 125 -
76982,40 zł brutto
Zadanie 126 -
896,40 zł brutto
Zadanie 127 -
9990,00 zł brutto
Zadanie 128 -
5934,81 zł brutto
Zadanie 129 -
2160,00 zł brutto
Zadanie 130 -
9763,20 zł brutto
Zadanie 131 -
43340,40 zł brutto
Zadanie 132 -
2052,00 zł brutto
Zadanie 133 -
399,60 zł brutto
Zadanie 134 -
8487,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 2143 2021-10-08
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 76 2021-11-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja warunków zamówienia docx 100 2021-10-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZAŁĄCZNIK NR 1_Zmiana formularza ofertowego w pakiecie nr 5, 42, 43 xls 128 2021-11-15
ZAŁĄCZNIK NR 1_zmiana Formularza ofertowego w pakiecie 63 i 129 xls 94 2021-11-03
JEDZ zip 85 2021-10-08
ZAŁĄCZNIK NR 1_Formularz oferty xls 1386 2021-10-08
ZAŁĄCZNIK NR 2 Grupa Kapitałowa docx 16 2021-10-08
ZAŁĄCZNIK NR 4_Oświadczenie o wyrobach medycznych docx 14 2021-10-08
ZAŁĄCZNIK NR 5_Oświadczenie o aktualności informacji docx 17 2021-10-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
5_Wyjaśnienia do SWZ pdf 67 2021-11-19
6_Wyjaśnienia do SWZ pdf 48 2021-11-19
4_Wyjaśnienia do SWZ pdf 36 2021-11-17
3_Wyjaśnienia do SWZ pdf 2581 2021-11-15
2_Wyjaśnienia do SWZ pdf 291 2021-11-03
Wyjaśnienia do SWZ pdf 660 2021-10-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów pdf 47 2021-12-21
Informacja z otwarcia ofert pdf 255 2021-11-23
2_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji pdf 94 2021-11-15
ZAŁĄCZNIK NR 1_Zmiana formularza ofertowego w pakiecie nr 5, 42, 43 xls 128 2021-11-15