Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-15/21/6 - Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego

Informacje o zamówieniu
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego
PN-15/21/6
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-23 08:00:00
2021-11-23 09:00:00
2022-02-20

: 2021-10-08 09:05:22
: Kisiel Iwona