Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

72/2020 - Dostawa soczewek okulistycznych oraz akcesoriów do operacji zaćmy i jaskry

Data publikacji: 24.09.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
151740,00 zł brutto
Zadanie 2 -
6264,00 zł brutto
Zadanie 3 -
66117,60 zł brutto
Zadanie 4 -
17496,00 zł brutto
Zadanie 5 -
436741,20 zł brutto
Zadanie 6 -
43524,00 zł brutto
Zadanie 7 -
95904,00 zł brutto
Zadanie 8 -
41650,20 zł brutto
Zadanie 9 -
864,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62 2020-08-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-08-05
Formulaarz parametrów technicznych - Załącznik nr 1.1 docx 13 2020-08-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-08-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-08-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-08-05
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 169 2020-08-05
Wzór umowy docx 31 2020-08-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-08-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 24 2020-09-24
zmiana ogloszenia 72-2020 pdf 68 2020-09-09
Zapytania - 72 docx 17 2020-09-07
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 72 docx 14 2020-09-04
Ogłoszenie - 72 pdf 226 2020-08-05