Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-20-2020 - Usługa prania bielizny szpitalnej
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 394 2020-03-20
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 199 2020-04-01
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 207 2020-03-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 218 2020-03-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48 2020-03-20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54 2020-03-20
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 32 2020-03-20
Wykaz dostaw lub usług doc 37 2020-03-20
Wzór oferty na dostawy doc 60 2020-03-20
Zał. nr 10 Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych doc 73 2020-03-20
Zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy doc 408 2020-03-20
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 64 2020-03-20
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 32 2020-03-20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35 2020-03-20
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 50 2020-03-27
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 786 2020-04-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 35 2020-04-06
MODYFIKACJA Zał. nr 1 Wzór oferty na usługi doc 57 2020-04-01
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26 2020-04-01