Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

15/2023 - Sukcesywna dostawa osobistych pomp insulinowych bezdrenowych
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 31.01.2023, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

272000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 102 2023-01-19
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianach (procedura uproszczona) 37 2023-01-26
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 53 2023-01-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym docx 27 2023-01-19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 30 2023-01-19
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 28 2023-01-19
Wzór umowy docx 42 2023-01-19
Załacznik nr 1 - Formularz cenowy docx 22 2023-01-19
Załącznik nr 1.1 - Arkusz wymaganych parametrów technicznych docx 23 2023-01-19
Załącznik nr 2 - Formularz oferty docx 25 2023-01-19
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 25 2023-01-19
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana terminu składania ofert docx 18 2023-01-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2023-02-01