Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-19/21/29 - Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa

Data publikacji: 27.10.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
3965528,66 zł brutto
Zadanie 2 -
553186,65 zł brutto
Zadanie 3 -
1938654,00 zł brutto
Zadanie 4 -
9936,00 zł brutto
Zadanie 5 -
386424,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 182 2021-09-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja warunków zamówienia doc 298 2021-09-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 94 2021-09-22
Załącznik nr 1_ Formularz oferty xlsx 57 2021-09-22
Załącznik nr 3_Grupa kapitałowa docx 18 2021-09-22
Załącznik nr 4_Oświadczenie o wyrobach medycznych docx 14 2021-09-22
Załącznik nr 5_Oświadczenie o aktualności informacji docx 17 2021-09-22
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia do SWZ pdf 190 2021-10-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze ofert pdf 110 2021-12-06
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 4 pdf 40 2021-11-16
Informacja z otwarcia ofert pdf 51 2021-10-27