Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-19/21/29 - Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa

Informacje o zamówieniu
Dostawa implantów stosowanych w korekcji deformacji kręgosłupa oraz w leczeniu operacyjnym urazów kręgosłupa
PN-19/21/29
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-27 08:00:00
2021-10-27 09:00:00
2022-01-24

: 2021-09-22 11:56:26
: Rynkowska Izabela