Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

33/2019 - Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala, Centralnej Sterylizacji, pralni oraz preparatów do urządzenia NOCOLYSE
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie DZUUE docx 53 2019-04-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 148 2019-04-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2019-04-09
Formularz oferty XLS - inne dokumenty xls 47 2019-04-09
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 25 2019-04-09
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79 2019-04-09
Projekt umowy na dostawy śr dezynf. doc 839 2019-04-09
Szczegółowy Formularz Cenowy xlsx 33 2019-04-09
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24 2019-04-09
Wykaz dostaw lub usług doc 18 2019-04-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 41 2019-04-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie doc 25 2019-05-17