Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

33/2019 - Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala, Centralnej Sterylizacji, pralni oraz preparatów do urządzenia NOCOLYSE

Informacje o zamówieniu
Dostawy sukcesywne środków dezynfekcyjnych dla potrzeb szpitala, Centralnej Sterylizacji, pralni oraz preparatów do urządzenia NOCOLYSE
33/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-05-10 10:00:00
2019-05-10 10:15:00
60 dni

: 2019-04-09 13:56:12
: WOJCIESZAK Dariusz