Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 364
Faks:
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
79/2024 Wymiana posadzki w korytarzu przy komorach chłodniczych w piwnicy kuchni 02.07.2024
08:00:00