Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
Katowicka 8
63-604 Baranów
Tel.: 78-26-800
Faks: 78-26-805
Adres strony internetowej: https://pzd.kepno.pl

PZD.253.44.1.2024.BD - Zakup i dostawa oleju napędowego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 13.02.2024, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

200000,00 zł brutto
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 44 2024-02-27
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) pdf 320 2024-02-15
Informacja z otwarcia ofert pdf 466 2024-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 65 2024-02-01
SWZ pdf 520 2024-02-01
Załącznik nr 1 do SWZ- Wzór oferty na dostawy docx 50 2024-02-01
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełni docx 35 2024-02-01
Załącznik nr 3 do SWZ- wzór umowy docx 27 2024-02-01