Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
Katowicka 8
63-604 Baranów
Tel.: 78-26-800
Faks: 78-26-805
Adres strony internetowej: https://pzd.kepno.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PZD.253.6.8.2021.BD Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5716 P w m. Domasłów - ETAP II 2021-08-26 11:00:00
PZD.253.8.3.2021.BD Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych 2021-04-14 10:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń