Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
Katowicka 8
63-604 Baranów
Tel.: 78-26-800
Faks: 78-26-805
Adres strony internetowej: https://pzd.kepno.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PZD.253.6.11.2023.BD Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych 29.11.2023
11:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń