Zamawiający
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
Katowicka 8
63-604 Baranów
Tel.: 78-26-800
Faks: 78-26-805
Adres strony internetowej: https://pzd.kepno.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
PZD.253.8.9.2021.BD Modernizacja drogi powiatowej nr 5716 P w m. Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 2021-10-07 11:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
PZD.253.2.10.2021.BD Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 2021-10-21 10:00:00
PZD.253.9.9.2021.BD Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 2021-10-11 10:00:00