Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

86/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Data publikacji: 15.10.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
135108,00 zł brutto
Zadanie 2 -
583200,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
86-2019 ogłoszenia pdf 144 2019-10-02
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59 2019-10-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-10-02
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-10-02
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-10-02
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-10-02
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 79 2019-10-02
wzór umowy 86-2019 doc 198 2019-10-02
załącznik 1 do oferty docx 15 2019-10-02
załącznik 2 do oferty docx 15 2019-10-02
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-10-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2019-10-15