Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-1/21/29 - Dostawa materiałów do przeszczepów

Data publikacji: 28.06.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
14256,00 zł brutto
Zadanie 2 -
349866,00 zł brutto
Zadanie 3 -
44154,20 zł brutto
Zadanie 4 -
226800,00 zł brutto
Zadanie 5 -
38016,00 zł brutto
Zadanie 6 -
90720,00 zł brutto
Zadanie 7 -
20433,60 zł brutto
Zadanie 8 -
196685,77 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 238 2021-05-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia 1-20-29 doc 273 2021-05-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 18 2021-05-21
JEDZ zip 86 2021-05-21
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 14 2021-05-21
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 159 2021-06-18
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 288 2021-06-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze ofert pdf 144 2021-08-27
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów pdf 44 2021-08-27
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2021 pdf 54 2021-06-28
Wzór oferty xls 247 2021-05-21