Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-1/21/29 - Dostawa materiałów do przeszczepów

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów do przeszczepów
PN-1/21/29
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-06-28 08:00:00
2021-06-28 09:00:00
2021-09-25

: 2021-05-21 09:25:53
: Rynkowska Izabela