Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-7/21/27 - Usługa konserwacji instalacji telefonicznej i światłowodowej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.04.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

80900,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111 2021-03-31
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia doc 275 2021-03-31
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY (2) docx 19 2021-03-31
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (1) docx 17 2021-03-31
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB docx 15 2021-03-31
ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (1) docx 16 2021-03-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
unieważnienie postępowania pdf 53 2021-04-20
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 32 2021-04-09
Informacja z otwarcia ofert pdf 38 2021-04-09