Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-7/21/27 - Usługa konserwacji instalacji telefonicznej i światłowodowej

Informacje o zamówieniu
Usługa konserwacji instalacji telefonicznej i światłowodowej
PN-7/21/27
Tryb podstawowy
Usługi
2021-04-09 08:00:00
2021-04-09 09:00:00
2021-05-08

: 2021-03-31 13:47:22
: Bujnowska Magda