Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/31/10/01/2018 - zakup i sukcesywna dostawa zestawów komputerowych oraz laptoppów
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie UZP doc 49 2018-11-23
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 39 2018-12-05
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 38 2018-12-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 173 2018-11-23
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49 2018-11-23
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40 2018-11-23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55 2018-11-23
Szczegółowy opis zamówienia doc 102 2018-11-23
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 47 2018-11-23
wzór umowy pdf 5760 2018-11-23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36 2018-11-23
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30 2018-12-05
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30 2018-11-30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 04.12.2018 doc 26 2018-12-04
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 33 2018-12-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30 2018-12-05
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30 2018-11-29
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 04.12.2018 doc 27 2018-12-04
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
aktualny_wzor_umowy doc 102 2018-12-04
aktualny_wzor_umowy0512 rtf 118 2018-12-05
Informacja z otwarcia ofert doc 37 2018-12-11
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 28 2018-12-05
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 1 doc 27 2018-12-05