Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
CSKDZP-2375/21/12/01/2018 zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów 2019-03-14 11:00:00
CSKDZP-2375/20/02/02/2019 zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych 2019-03-15 11:00:00
CSKDZP-2375/26/02/02/2019 zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych 2019-04-18 10:00:00
CSKDZP-2375/05/03/04/2019 zakup i sukcesywna dostawa oprzyrządowania do odsysania 2019-04-24 11:00:00
CSKDZP-2375/17/04/01/2019 zakup i sukcesywna dostawa mikrosfer 2019-04-26 11:00:00
CSKDZP-2375/04/04/01/2019 zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów radiologicznych 2019-04-26 12:45:00
CSKDZP-2375/20/02/03/2019 zakup i sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych, oraz jednorazowych wyrobów z włókniny 2019-05-09 12:00:00
CSKDZP-2375/12/04/03/2019 zakup i sukcesywna dostawa produktów leczniczych - immunoglobulina ludzka dożylna 2019-06-03 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń