Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CSKDZP-2375/19/11/01/2018 Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap 2018-12-06 09:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
CSKDZP-2375/26/10/02/2018 zakup , dostawa i montaż sprzętu medycznego 2018-11-15 09:00:00
CSKDZP-2375/31/10/01/2018 zakup i sukcesywna dostawa zestawów komputerowych oraz laptoppów 2018-12-03 11:00:00
CSKDZP-2375/03/12/02/2018 zakup i sukcesywna dostawa zestawów do krioablacji , elektrod diagnostycznych i koszulek 2018-12-14 09:00:00
CSKDZP-2375/30/11/03/2018 Zakup i dostawa aparatury diagnostycznej, terapeutycznej i sprzętu pomocniczego 2018-12-19 09:00:00
CSKDZP-2375/30/11/01/2018 dostawa i montaż systemu urządzeń wodno-oszczędnych dla CSKMSWIA w Warszawie 2018-12-21 10:00:00