Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/31/10/01/2018 - zakup i sukcesywna dostawa zestawów komputerowych oraz laptoppów

Informacje o zamówieniu
zakup i sukcesywna dostawa zestawów komputerowych oraz laptoppów
CSKDZP-2375/31/10/01/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-12-03 11:00:00
2018-12-03 11:15:00
30 dni

: 2018-11-23 14:05:21
: Stypułkowski Michał