Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-33/22/10 - MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 08.07.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

296135,33 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 144 2022-06-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
specyfikacja warunków zamówienia doc 331 2022-06-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_załącznik opis Myjnia dezynfektor do basenów doc 74 2022-06-28
2_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 22 2022-06-28
3_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 18 2022-06-28
4_ załącznik OŚWIADCZENIE art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o s docx 14 2022-06-28
5_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 17 2022-06-28
6_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 17 2022-06-28
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia treści swz_2 pdf 318 2022-07-05
wyjaśnienia treści swz pdf 61 2022-07-01
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 70 2022-07-27
informacja z otwarcia ofert pdf 51 2022-07-08