Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-33/22/10 - MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW

Informacje o zamówieniu
MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW
PN-33/22/10
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-07-08 09:00:00
2022-07-08 09:30:00
2022-08-06

: 2022-06-28 11:58:06
: Kisiel Iwona