Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

TP/13/2022 - Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej w związku z COVID-19 na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 23.09.2022, godz. 09:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

255000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie UZP doc 51 2022-09-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 631 2022-09-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 do SWZ - formularz oferty docx 36 2022-09-13
Zał. nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy (2) xls 63 2022-09-13
Zał. nr 3 do SWZ - parametry techniczno-funkcjonalne xlsx 16 2022-09-13
Zał. nr 4 do SWZ - Oswiadczenie Wykonawcy docx 27 2022-09-13
Zał. Nr 5 do SWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej doc 70 2022-09-13
Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy docx 42 2022-09-13
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
TP 13 2022 Informacja z otwarcia ofert pdf 639 2022-09-23