Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Wyniki
Sygnatura Temat
TP/20/2022 Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzeskim Centrum Medycznym. Przedmiotowe zamówienie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach projektu nr: RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”
TP/19/2022 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z jego wdrożeniem do pełnej funkcjonalności
TP/17/2022 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu .
TP/15/2022 Doposażenie Brzeskiego Centrum medycznego w sprzęt i urządzenia, szczególnie w aspekcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID 19.
PN/2/2022 Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
TP/14/2022 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
TP/13/2022 Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej w związku z COVID-19 na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
TP/11/2022 Dostawa odczynników hematologicznych, serologicznych i szybkich testów na potrzeby Działu Diagnostyki Medycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
TP/10/2022 Dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową części medycznej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID 19"
TP/9/2022 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych oraz zestawu do plastyki ACL dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Poprzednie Następne
Unieważnienia
Sygnatura Temat
TP/16/2022 Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzeskim Centrum Medycznym. Przedmiotowe zamówienie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach projektu nr: RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”
TP/12/2022 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
TP/11/2022 Dostawa odczynników hematologicznych, serologicznych i szybkich testów na potrzeby Działu Diagnostyki Medycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
TP/8/2022 Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z zamkniętym próżniowym systemem do pobierania krwi na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu .
TP/5/2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Brzeskiego Centrum Medycznego.
TP/ 3 /2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Brzeskiego Centrum Medycznego.
TP/16/2021 Świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
PN/3/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
PN/2/2021 Dostawa sprzętu medycznego do pracowni endoskopii w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0006/20 pn. "Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni endoskopii w Brzeskim Centrum Medycznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020."
TP /12/2021 Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Poprzednie Następne