Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
TP/19/2022 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z jego wdrożeniem do pełnej funkcjonalności 14.11.2022
09:00:00
TP/17/2022 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu . 10.11.2022
09:30:00
TP/18/2022 Dostawa rękawic diagnostycznych oraz medycznych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 10.11.2022
08:30:00
TP/15/2022 Doposażenie Brzeskiego Centrum medycznego w sprzęt i urządzenia, szczególnie w aspekcie rehabilitacji po przebytej chorobie COVID 19. 24.10.2022
09:30:00
TP/13/2022 Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej w związku z COVID-19 na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. 23.09.2022
09:30:00
TP/11/2022 Dostawa odczynników hematologicznych, serologicznych i szybkich testów na potrzeby Działu Diagnostyki Medycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 22.07.2022
09:30:00
TP/10/2022 Dostawa ambulansu ratunkowego typu C wraz z zabudową części medycznej dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-16-0034/20 pn. "Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID 19" 15.07.2022
09:30:00
TP/9/2022 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych oraz zestawu do plastyki ACL dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. 23.06.2022
09:30:00
PN/1/2022 Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. 14.06.2022
09:30:00
TP/8/2022 Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego wraz z zamkniętym próżniowym systemem do pobierania krwi na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu . 30.05.2022
09:30:00
Poprzednie Następne