Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

127/2020 - Usługa transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, na okres 36 miesięcy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 28.01.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1155092,40 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (127-2020) pdf 109 2020-12-28
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
127-2020 SIWZ docx 65 2020-12-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
127-2020 Formularz oferty xls 40 2020-12-28
127-2020 Załącznik do formularza oferty - Opis przedmiotu zamówienia doc 115 2020-12-28
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-28
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-28
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-12-28
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-12-28
Wzór umowy doc 139 2020-12-28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
127-2020 Informacja z otwarcia ofert docx 23 2021-01-28