Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.069.2019 - Dostawa wyrobów medycznych
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_069_19_SIWZ_podpis pdf 494 2019-08-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP.069.2019 Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 19 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy na depozyt doc 142 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 6a do SIWZ Wzór umowy na dostawę z dzierżawą doc 195 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 6b do SIWZ Wzór umowy na dostawę doc 107 2019-08-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP.069.19 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 306 2019-08-27
ZP.069.19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 68 2019-09-06
ZP.069.2019 Zalącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o przynależności docx 34 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 1 do SIWZ JEDZ zip 88 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór oferty elektronicznej xls 275 2019-08-27
ZP.069.2019 Załącznik Nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia doc 132 2019-08-27
ZP_069__19_SIWZ_Wyjasn_podpis pdf 764 2019-09-27
ZP_069_19 _SIWZ_Zmiana_podpis pdf 474 2019-08-30
ZP_069_19_otw_podpis pdf 349 2019-10-09