Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

106/2019 - Dostawa materiałów do chirurgii serca

Data publikacji: 03.01.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
81000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
165240,00 zł brutto
Zadanie 3 -
43740,00 zł brutto
Zadanie 4 -
218160,00 zł brutto
Zadanie 5 -
45360,00 zł brutto
Zadanie 6 -
196408,80 zł brutto
Zadanie 7 -
356400,00 zł brutto
Zadanie 8 -
136080,00 zł brutto
Zadanie 9 -
356400,00 zł brutto
Zadanie 10 -
91821,60 zł brutto
Zadanie 11 -
22140,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
106-2019 ogłoszenia pdf 269 2019-11-26
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
106-2019 SIWZ docx 64 2019-11-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
106-2019 formularz oferty elektronicznej xls 229 2019-11-26
106-2019 wzór umowy doc 187 2019-11-26
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-11-26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-11-26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-11-26
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-11-26
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-11-26
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
106-2019 pytania docx 17 2019-12-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2020-01-07
106-2019 zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-12-11
106-2019 formularz oferty elektronicznej - poprawiony na dzień xls 305 2019-12-06
106-2019 modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert doc 49 2019-12-06