Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-9/2023 - Dostawa urządzeń systemu radiowej transmisji dźwięku oraz elementów wyposażenia scenicznego na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Data publikacji: 12.04.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
613685,90 zł brutto
Zadanie 2 -
27347,97 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2023 - ogł. o zamówieniu pdf 144 2023-04-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2023 - SWZ pdf 436 2023-04-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2023 - zał. 1a do SWZ - OPZ pdf 294 2023-04-03
9-2023 - zał. 1b do SWZ - OPZ pdf 181 2023-04-03
9-2023 zał. 2 Formularz oferty docx 48 2023-04-03
9-2023 zał. 3 Oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia docx 36 2023-04-03
9-2023 zał. 4 Pełnomocnictwo docx 29 2023-04-03
9-2023 zał. 5 Projekt umowy pdf 382 2023-04-03
9-2023 zał. 6 Podmiot-udostepniajacy docx 33 2023-04-03
9-2023 zał. 7 Podmioty wspólne docx 31 2023-04-03
9-2023 zał. 8 Wykaz dostaw docx 36 2023-04-03
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
9-2023-informacja z otwarcia pdf 233 2023-04-12
9-2023-kwota przeznaczona pdf 231 2023-04-12