Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-9/2023 - Dostawa urządzeń systemu radiowej transmisji dźwięku oraz elementów wyposażenia scenicznego na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń systemu radiowej transmisji dźwięku oraz elementów wyposażenia scenicznego na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-9/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-04-12 09:00:00
2023-04-12 10:00:00
2023-05-11

: 2023-04-03 13:35:11
: Rupniewska Magdalena