Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-271-18/2023 Dostawa licencji Microsoft 365 lub równoważnych 11.12.2023
09:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
DZP-271-17/2023 Zapewnienie specjalistycznej obsługi wydarzeń organizowanych w Centrum Kongresowym ICE Kraków 13.12.2023
09:00:00
DZP-271-16/2023 Zapewnienie obsługi technicznej w Centrum Kongresowym 11.12.2023
09:00:00