Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

TP/15/2023 - Zakup energii elektrycznej na rok 2024 dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 21.11.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

0,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023.BZP 00489091.01 pdf 179 2023-11-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
TP.15.2023 SWZ pdf 696 2023-11-13
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
załącznik nr 3 do SWZ - aktualizacja 15.11.2023r docx 34 2023-11-15
Tabela nr 1 - Kalkulator ceny oferty xlsx 13 2023-11-13
załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 50 2023-11-13
załącznik nr 2 do SWZ docx 54 2023-11-13
załącznik nr 2a do SWZ docx 42 2023-11-13
załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy docx 34 2023-11-13
załącznik nr 4 do SWZ docx 39 2023-11-13
załącznik nr 5 do SWZ docx 40 2023-11-13
załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu zamówienia docx 23 2023-11-13
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia treści SWZ z 15.11.2023r pdf 367 2023-11-15
Wyjaśnienia treści SWZ z 14.11.2023r pdf 368 2023-11-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 328 2023-11-21
Informacja z otwarcia ofert pdf 368 2023-11-21