Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

10/2020 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT).

Data publikacji: 17.04.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
24948,00 zł brutto
Zadanie 2 -
13089,60 zł brutto
Zadanie 3 -
2732,40 zł brutto
Zadanie 4 -
71128,80 zł brutto
Zadanie 5 -
13770,00 zł brutto
Zadanie 6 -
5832,00 zł brutto
Zadanie 7 -
194,40 zł brutto
Zadanie 8 -
1382,40 zł brutto
Zadanie 9 -
21303,00 zł brutto
Zadanie 10 -
10350,72 zł brutto
Zadanie 11 -
3326,40 zł brutto
Zadanie 12 -
25403,76 zł brutto
Zadanie 13 -
2149,20 zł brutto
Zadanie 14 -
13932,00 zł brutto
Zadanie 15 -
64746,00 zł brutto
Zadanie 16 -
16610,40 zł brutto
Zadanie 17 -
15206,40 zł brutto
Zadanie 18 -
59007,96 zł brutto
Zadanie 19 -
13521,06 zł brutto
Zadanie 20 -
1071,36 zł brutto
Zadanie 21 -
3713,04 zł brutto
Zadanie 22 -
12153,24 zł brutto
Zadanie 23 -
10659,60 zł brutto
Zadanie 24 -
33696,00 zł brutto
Zadanie 25 -
12960,00 zł brutto
Zadanie 26 -
10368,00 zł brutto
Zadanie 27 -
6220,80 zł brutto
Zadanie 28 -
4284,90 zł brutto
Zadanie 29 -
66248,28 zł brutto
Zadanie 30 -
475,20 zł brutto
Zadanie 31 -
712,80 zł brutto
Zadanie 32 -
2221,13 zł brutto
Zadanie 33 -
57996,00 zł brutto
Zadanie 34 -
6480,00 zł brutto
Zadanie 35 -
46116,00 zł brutto
Zadanie 36 -
16588,80 zł brutto
Zadanie 37 -
3510,00 zł brutto
Zadanie 38 -
92815,74 zł brutto
Zadanie 39 -
141782,40 zł brutto
Zadanie 40 -
31320,00 zł brutto
Zadanie 41 -
84780,00 zł brutto
Zadanie 42 -
12420,00 zł brutto
Zadanie 43 -
10476,00 zł brutto
Zadanie 44 -
43837,20 zł brutto
Zadanie 45 -
1851,12 zł brutto
Zadanie 46 -
7290,00 zł brutto
Zadanie 47 -
51969,60 zł brutto
Zadanie 48 -
1993,79 zł brutto
Zadanie 49 -
2430,00 zł brutto
Zadanie 50 -
11320,56 zł brutto
Zadanie 51 -
29106,00 zł brutto
Zadanie 52 -
130788,00 zł brutto
Zadanie 53 -
3402,00 zł brutto
Zadanie 54 -
18802,80 zł brutto
Zadanie 55 -
3888,00 zł brutto
Zadanie 56 -
2596,97 zł brutto
Zadanie 57 -
14256,00 zł brutto
Zadanie 58 -
5832,00 zł brutto
Zadanie 59 -
967,68 zł brutto
Zadanie 60 -
907,20 zł brutto
Zadanie 61 -
4212,00 zł brutto
Zadanie 62 -
3240,00 zł brutto
Zadanie 63 -
164,16 zł brutto
Zadanie 64 -
8424,00 zł brutto
Zadanie 65 -
3369,60 zł brutto
Zadanie 66 -
907,20 zł brutto
Zadanie 67 -
34303,50 zł brutto
Zadanie 68 -
15552,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 10-2020 pdf 934 2020-03-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ docx 67 2020-03-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
10-2020 formularz oferty xls 1205 2020-03-03
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-03-03
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-03-03
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-03-03
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-03-03
Wzór umowy docx 30 2020-03-03
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-03-03
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
10-2020 formularz oferty - zmieniony na dzień 16.03.2020r. xls 1208 2020-03-16
modyfikacja SIWZ docx 19 2020-03-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 10-2020 doc 228 2020-04-27
Informacja z otwarcia ofert 10-2020 docx 31 2020-04-21
10-2020 zmiana ogłoszenia II pdf 69 2020-04-09
10-2020 odpowiedź na pytania modyfikacja siwz doc 451 2020-04-08
10-2020 zmiana terminu składania i otwrcia ofert II doc 24 2020-04-08
10-2020 zmiana ogłoszenia pdf 69 2020-04-06
10-2020 zmiana terminu składania i otwrcia ofert_ doc 24 2020-04-02