Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

58/2019 - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Data publikacji: 02.08.2019, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
45900,00 zł brutto
Zadanie 2 -
17280,00 zł brutto
Zadanie 3 -
41040,00 zł brutto
Zadanie 4 -
75654,00 zł brutto
Zadanie 5 -
27820,80 zł brutto
Zadanie 6 -
22032,00 zł brutto
Zadanie 7 -
37243,80 zł brutto
Zadanie 8 -
9482,40 zł brutto
Zadanie 9 -
301509,00 zł brutto
Zadanie 10 -
58557,17 zł brutto
Zadanie 11 -
80190,00 zł brutto
Zadanie 12 -
7633,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59 2019-07-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-07-11
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-07-11
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-07-11
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-07-11
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 192 2019-07-11
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 26 2019-07-11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-07-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2019-08-02
Zmiana ogłoszenia 2 pdf 67 2019-07-30
Zapytania docx 24 2019-07-26
Zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-07-25
Zmiana terminu składania ofert docx 14 2019-07-22
Ogłoszenie pdf 256 2019-07-11