Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/138/2022/AZP - Sukcesywne dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 17.08.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

110000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 113 2022-08-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 616 2022-08-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_Wzór oferty doc 316 2022-08-08
2_Formularz_rzeczowo-cenowy_2022 xls 37 2022-08-08
3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56 2022-08-08
4_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 86 2022-08-08
5_Wzór umowy docx 42 2022-08-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja z otwarcia pdf 366 2022-08-17