Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-9/20 - Dostawa bielizny jednorazowej i operacyjnej II 2020
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie UZP doc 48 2020-02-17
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55 2020-02-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zalacznik nr 3a - Parametry oceniane xls 170 2020-02-17
Załącznik nr 1- Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2020-02-17
Załącznik nr 2- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2020-02-17
Załącznik nr 3- Formularz ofertowo-cenowy xls 94 2020-02-17
Załącznik nr 4- Umowa bielizna doc 53 2020-02-17
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjasnienia bielizna docx 75 2020-02-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 66 2020-03-02