Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-4/21/15 - USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW

Data publikacji: 28.05.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
3015258,00 zł brutto
Zadanie 2 -
15635639,68 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 142 2021-04-26
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA doc 1211 2021-04-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 20 2021-04-26
2_załacznik JEDZ zip 86 2021-04-26
3_załącznik grupa kapitałowa docx 16 2021-04-26
4_załącznik Oświadczenie o wizji docx 13 2021-04-26
4a_załącznik zmywalnia po zmianach png 2578 2021-04-26
4b_załącznik zmywalnia obecnie png 2551 2021-04-26
5_ załącznik wykaz usług docx 13 2021-04-26
6_załącznik wykaz osób docx 13 2021-04-26
Odwołania
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA pdf 61 2021-05-07
Odwołanie pdf 342 2021-05-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 62 2021-06-24
INFORMACJA O KWOCIE pdf 33 2021-05-28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 45 2021-05-28
1_wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia pdf 1397 2021-05-20
2_Załącznik_1 pdf 2463 2021-05-20
3_Załącznik _2_ilość żywionych pacjentów z podziałem na dni i kliniki 2021 U pdf 272 2021-05-20
4_ Załącznik_3 pdf 58 2021-05-20
5_załacznik nr 4 Przykładowy wykaz mlek pdf 38 2021-05-20