Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-4/21/15 - USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW

Informacje o zamówieniu
USŁUGA ŻYWIENIA PACJENTÓW
PN-4/21/15
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-05-28 08:00:00
2021-05-28 09:00:00
2021-08-25

: 2021-04-26 09:25:54
: Kisiel Iwona