Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-13/21/27 - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE INSTALACJI SANITARNYCH W KUCHNI UDSK
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 23.07.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

187418,25 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 123 2021-07-07
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
specyfikacja warunków zamówienia doc 330 2021-07-07
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 20 2021-07-07
10_niski parter budynek G jpg 415 2021-07-07
11_przedmiar instalacji ciepłej wody pdf 225 2021-07-07
2_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 16 2021-07-07
3_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 16 2021-07-07
4_załącznik WYKAZ ROBÓT docx 14 2021-07-07
5_ załącznik WYKAZ OSÓB docx 13 2021-07-07
6_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 16 2021-07-07
7_załącznik Oświadczenie o wizji docx 13 2021-07-07
8_parter budynek G Kuchnia zakres wymiany instalacji sanitarnych png 2864 2021-07-07
9_PRZEDMIAR ROBÓT pdf 230 2021-07-07
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia pdf 46 2021-07-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wybór oferty pdf 60 2021-08-05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 46 2021-07-23