Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-13/21/27 - ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE INSTALACJI SANITARNYCH W KUCHNI UDSK

Informacje o zamówieniu
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA CZĘŚCIOWEJ WYMIANIE INSTALACJI SANITARNYCH W KUCHNI UDSK
PN-13/21/27
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-07-23 09:00:00
2021-07-23 09:30:00
2021-08-21

: 2021-07-07 11:21:55
: Kisiel Iwona