Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

105/2019 - dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 107 2019-09-25
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 24 2019-10-11
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 docx 21 2019-10-23
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93 2019-09-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2019-09-25
formularz cenowy xlsx 7970 2019-09-25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79 2019-09-25
projekt umowy doc 1126 2019-09-25
projekt umowy użyczenia doc 38 2019-09-25
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 29 2019-09-25
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 30 2019-09-25
wykaz dostaw doc 34 2019-09-25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24 2019-09-25
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21 2019-10-08
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 22 2019-10-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32 2019-10-08
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 25 2019-10-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja doc 30 2019-10-07
Informacja z otwarcia ofert doc 39 2019-11-06
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych doc 39 2019-12-02
Wzór oferty XLS - formularz po zmianach z dnia 18.10 xls 49 2019-10-18