Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

105/2019 - dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy

Informacje o zamówieniu
dostawy produktów leczniczych oraz wybranych wyrobów medycznych na okres 12 miesięcy
105/2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-11-06 10:00:00
2019-11-06 10:30:00
2019-12-02 10:00:00
2019-12-02 10:15:00
60 dni

: 2019-09-25 12:34:19
: BARANOWSKA Barbara