Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.55.2022.AP - Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.06.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

40000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00179132 01 pdf 135 2022-05-26
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 536 2022-05-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Projektowane Postanowienia Umowy doc 123 2022-05-26
SWZ-wersja edytowalna docx 150 2022-05-26
Załącznik nr 1A do SWZ - Szczegółowa specyfikacja dostaw wraz z cenami jedno docx 303 2022-05-26
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania_01.06.2022r-sig pdf 329 2022-06-01
Odpowiedzi na pytania_31.05.2022r. pdf 212 2022-05-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 03.06.2022-sig pdf 307 2022-06-03