Zamawiający
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
Tel.: 405 36 60
Faks: 485 65 33
Adres strony internetowej: www.bip.powiatglubczycki.pl

OR.272.10.2023 - Remont części drogi powiatowej nr 1234O relacji DW nr 420 - Rozumice - Ściborzyce Wlk. - Granica Państwa
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 20.09.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

737735,65 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 73 2023-09-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
d-1 Rozumice (1) pdf 438 2023-09-05
d-10 Rozumice pdf 300 2023-09-05
d-2 Rozumice pdf 266 2023-09-05
d-3 Rozumice (1) pdf 605 2023-09-05
d-4 Rozumice pdf 171 2023-09-05
d-5 Rozumice (1) pdf 494 2023-09-05
d-6 Rozumice pdf 102 2023-09-05
d-7 Rozumice pdf 424 2023-09-05
d-8 Rozumice pdf 125 2023-09-05
d-9 Rozumice pdf 581 2023-09-05
Specyfikacja techniczna - OR.272.10.2023 pdf 33693 2023-09-05
Zał. 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 29 2023-09-05
Zał. 10 do SWZ - projekt umowy - OR.272.10.2023 pdf 321 2023-09-05
Zał. 11 do SWZ - Przedmiar - OR.272.10.2023 pdf 605 2023-09-05
Zał. 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu war docx 31 2023-09-05
Zał. 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 22 2023-09-05
Zał. 4 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 29 2023-09-05
Zał. 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielen docx 23 2023-09-05
Zał. 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych docx 27 2023-09-05
Zał. 7 do SWZ - Wykaz osób docx 25 2023-09-05
Zał. 8 do SWZ - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30 2023-09-05
Zał. 9 do SWZ - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę docx 22 2023-09-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - OR.272.10.2023 pdf 62 2024-01-04
Ogłoszenie o wyniku postępowania - OR.272.10.2023 pdf 70 2023-10-24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PLATFORMA - OR.272.10.20 pdf 328 2023-10-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - OR.272.10.2023- pdf 313 2023-09-20
Informacja z otwarcia ofert - OR.272.10.2023-sig pdf 325 2023-09-20
Ogłoszenie o zamówieniu - OR.272.10.2023 pdf 183 2023-09-05