Zamawiający
Powiat Głubczycki
ul. Jana Kochanowskiego 15
48-100 Głubczyce
Tel.: 405 36 60
Faks: 485 65 33
Adres strony internetowej: www.bip.powiatglubczycki.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
OR.272.9.2024 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - Budowa ścieżki rowerowej w Kietrzu Kietrz - Gródczanki (zamówienie z wolnej ręki) 24.04.2024
10:00:00
OR.272.8.2024 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - Budowa ścieżki rowerowej w Kietrzu przy ul. Głowackiego (zamówienie z wolnej ręki) 24.04.2024
09:30:00
OR.272.7.2024 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim - Budowa ścieżki rowerowej w Kietrzu przy ul. Okrzei (zamówienie z wolnej ręki) 24.04.2024
09:00:00
OR.272.3.2024 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach Budowy ścieżek rowerowych w Powiecie Głubczyckim 07.03.2024
09:00:00
OR.272.1.2024 Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2024 roku 30.01.2024
09:00:00
OR.272..21.2023 Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000,00 zł na okres 2024 roku 12.01.2024
09:00:00
OR.272.19.2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego na obszarze Gminy Baborów, Gminy Kietrz oraz części Gminy Głubczyce 30.11.2023
09:00:00
OR.272.17.2023 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego 07.11.2023
09:00:00
OR.272.8.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 700 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu powiatu głubczyckiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków majątkowych 28.07.2023
09:00:00
OR.272.6.2023 Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500 dla miasta Głubczyce 14.06.2023
09:00:00
Poprzednie Następne