Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-17/21/4 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Data publikacji: 22.09.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
90,04 zł brutto
Zadanie 2 -
2601,07 zł brutto
Zadanie 3 -
86,40 zł brutto
Zadanie 4 -
6647,40 zł brutto
Zadanie 5 -
14387,70 zł brutto
Zadanie 6 -
5616,00 zł brutto
Zadanie 7 -
5702,40 zł brutto
Zadanie 8 -
8737,74 zł brutto
Zadanie 9 -
951,70 zł brutto
Zadanie 10 -
424,44 zł brutto
Zadanie 11 -
48546,00 zł brutto
Zadanie 12 -
38,00 zł brutto
Zadanie 13 -
617,50 zł brutto
Zadanie 14 -
45609,54 zł brutto
Zadanie 15 -
29742,55 zł brutto
Zadanie 16 -
78300,00 zł brutto
Zadanie 17 -
38556,00 zł brutto
Zadanie 18 -
3820,00 zł brutto
Zadanie 19 -
155663,21 zł brutto
Zadanie 20 -
4182,00 zł brutto
Zadanie 21 -
63000,00 zł brutto
Zadanie 22 -
3207,60 zł brutto
Zadanie 23 -
368,06 zł brutto
Zadanie 24 -
1476,01 zł brutto
Zadanie 25 -
4067,06 zł brutto
Zadanie 26 -
140,40 zł brutto
Zadanie 27 -
1036,80 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 658 2021-09-08
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 40 2021-09-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja warunków zamówienia doc 255 2021-09-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wzór oferty xlsx 26 2021-09-20
Załącznik nr 1_Formularz oferty docx 20 2021-09-08
Załącznik nr 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu waru docx 17 2021-09-08
Załącznik nr 3_Grupa kapitałowa docx 18 2021-09-08
Załącznik nr 4_Oświadczenie potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów docx 16 2021-09-08
Załącznik nr 5_Oświadczenie o aktualności informacji docx 17 2021-09-08
Załącznik nr 6_ wzór oferty xlsx 26 2021-09-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia do SWZ 2 pdf 902 2021-09-17
Wyjaśnienia do SWZ pdf 97 2021-09-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ponowny wybór ofert pdf 469 2021-11-24
Informacja o wyborze ofert pdf 419 2021-11-22
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów pdf 42 2021-09-28
Informacja z otwarcia ofert pdf 105 2021-09-22
Wyjaśnienie odnośnie próbek pdf 39 2021-09-20
Załącznik nr 6_ poprawny wzór oferty xlsx 26 2021-09-10