Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-17/21/4 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa środków dezynfekcyjnych
PN-17/21/4
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-22 08:00:00
2021-09-22 09:00:00
2021-10-21

: 2021-09-08 10:38:37
: Rynkowska Izabela