Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.25.2021 - Świadczenie usług przewozu osób - dzieci i uczniów do: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Publicznego Przedszkola "Wesoły Smyk" w Opatówku, Szkoły Podstawowej w Rajsku i Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 09.12.2021, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

560000,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 634 2021-11-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27 2021-11-25
Doświadczenie zawodowe doc 33 2021-11-25
Formularz cenowy doc 72 2021-11-25
Formularz oferty doc 52 2021-11-25
Opis przedmiotu zamówienia doc 56 2021-11-25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2021-11-25
Oświadczenie uprawnienia doc 28 2021-11-25
Umowa - projekt doc 56 2021-11-25
Wykaz sprzętu doc 37 2021-11-25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27 2021-11-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 66 2021-12-20
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura uproszczona) docx 25 2021-12-15
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2021-12-09
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 155 2021-11-25