Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.112.2022.AP - Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.09.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

350000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00357872 01 pdf 163 2022-09-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 1142 2022-09-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU_Zimowe_utrzymanie-chodniki-ściezki doc 186 2022-09-21
SWZ-wersja edytowalna doc 1016 2022-09-21
Załącznik A - zestawienie odśnieżanych chodników xlsx 29 2022-09-21
Załącznik B - wykaz ścieżek rowerowych objętych zimowym utrzymaniem AR. xls 48 2022-09-21
Załącznik C- wykaz przystanków autobusowych objętych zimowym utrzymaniem KB xlsx 19 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 012 29524 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 011 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 010 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 009 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 008 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 007 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 006 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 005 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 004 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 003 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 002 51200 2022-09-21
Załącznik D - lokalizacja odśnieżanych chodników (mapy) 001 51200 2022-09-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 30.09.2022r-sig pdf 402 2022-09-30